MY MENU

เครื่องพับขอบโลหะ รุ่น ACCUTEK AT MAX

เครื่องพับขอบโลหะ เป็นเครื่องที่นำมาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมงานป้ายเป็นหลัก ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ใช้ไฟล์ Adobe illustrator โดยตรง รองรับเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม โดยสามารถพับขอบของอักษรโลหะได้ต่อเนื่องไม่จำกัดความยาวของโลหะเส้น ช่วยให้สามารถผลิตอักษรโลหะขนาดใหญ่และช่วยลดจุดเชื่อม เพิ่มความสวยงามและทนทานของตัวอักษร

ACCUTEK AT MAX

Machine Specification

Materials Specification

Machine Detail

จุดเด่นของเครื่องพับขอบอักษรโลหะตัวอย่างชิ้นงาน

อุปกรณ์ที่ลูกค้าพึงมีตัวอย่างงานลูกค้า