MY MENU

บริการหลังการขาย

หัวข้อ
เครื่องพิมพ์ DX11
วันที่สร้าง
24/02/2021
เนื้อหา
เครื่องพิมพ์ DX11 อาการเครื่องพิมพ์งานแล้วเป็นเส้น จุดๆเดียวและไซส์งานขาดเกิน
วิธีแก้ เช็คฟิล์มปกติ เช็คหัวปกติ เดินไปเช็คด้านหลัง ลูกค้าเอาไวนิลมัดด้วยหนังยาง  
วางแทนแกนกระดาษ เลยทำให้เป็นรอย เอาออก ปริ้นงานปกติ แล้วปรับขนาดไซส์งานใหม่  
ใช้งานได้ปกติ            
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์