MY MENU

เครื่องพิมพ์ยูวี TOSHIBA รุ่น  YF-2513F

TECHNICAL PARAMETER

สามารถเลือกหัวพิมพ์ได้

หัวพิมพ์ KONICA-1024i

หัวพิมพ์ TOSHIBA-CE4

หัวพิมพ์ RICOH-Gen5i/Gen6

ตัวอย่างงาน

วัสดุที่ใช้

อะคริลิค พลาสติก ฟิวเจอร์บอร์ด เหล็กกระเบื้อง ฯลฯ

VDO ตัวอย่างการทำงาน

ตัวอย่างการติดตั้ง